Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba

Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba

Autor kurzu doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 03. 07. 2017 Revidováno 28. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113710 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Potíže s vyprazdňováním, reflux a pálení žáhy, bolest břicha, dráždivý tračník, ezofageální poruchy, dyspepsie …funkční gastrointestinální poruchy jsou v ordinaci praktického lékaře velmi časté. Dle různých zdrojů jejich prevalence v populaci dosahuje až 25 %.1 Obecně, je diagnostika a léčba pacientů, které trápí funkční porucha gastrointestinálního traktu velmi obtížná a vyžaduje individuální přístup. Pacienti jsou často úzkostliví, mají strach z vážného onemocnění trávícího traktu, své trávící obtíže   a bolest vnímají velmi intenzivně a vyžadují vyšetření, která však v jejich případě nejsou opodstatněná. Je pak na lékaři, aby si získal pacientovu důvěru, podstatu funkčního onemocnění gastrointestinálního traktu mu vysvětlil a domluvil se s ním na dodržování určitých pravidel, které povedou k úspěšné léčbě. Základní diagnostika funkčních poruch je přehledně popsána v doporučených diagnostických a terapeutických postupech pro všeobecné praktické lékaře.2 Přehled funkčních poruch trávícího traktu, který zahrnuje funkční poruchy jícnu, funkční gastroduodenální poruchy, funkční střevní poruchy, dětské funkční gastrointestinální poruchy, funkční anorektální poruchy, funkční poruchy žlučníku a Oddiho svěrače či funkční břišní bolesti, včetně základní diagnostiky a doporučených léčebných postupů shrnuje e-learningový kurz s názvem Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba jehož autorem je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Longstreth GF et al, , Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2006;130:1480–91.
  2. Seifert B et al. Gastroenterologie, Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře, SVL ČLS JEP, 2012, ISBN 978-80-86998-55-8.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám