Autor: doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D., MUDr. Kristina Ranná Garant: doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 58895 (4 kredity) Datum publikace: 25. 09. 2017

Garant a autor kurzu: Doc. MUDr. Jean-Claude M. Lubanda, Ph.D.

Odborná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie, Angiologie, Vnitřní lékařství

Působí kmenově na II. interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK. Od roku 2013 zastává funkci primaře a zástupce přednosty.

V klinické oblasti se věnuje neinvazivním a invazivním diagnostickým metodám v kardiologii a angiologii. V rámci intervenční angiologie s věnuje problematiky postižení tepěnného a žilní řečiště včetně jejich endovaskulární řešení. Dále se podílí na klinickém i experimentálním výzkumu problematiky arteriální hypertenze, dědičných metabolických onemocnění myokardu jako je např. Fabryho Choroba a významu intervence rizikových faktorů aterosklerózy. Je autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem několika monografií a učebnic.

Autor kurzu: MUDr. Kristina Ranná.

Odborná způsobilost/atestace v oboru: Angiologie

Působí na II. interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK. V klinické praxi se věnuje neinvazivními metodám v angiologii zejména ultrazvukové metody. Je autorkou a spoluautorkou mnoho publikací a několika monografie s tématikou cévních onemocnění.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň