HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

Autor: doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Akreditace: ČLK: 103583 ( 4 kredity ) Datum publikace: 06. 11. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 02. 10. 2021

HIV Infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

Zveme Vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice infekce HIV, jehož autorkou je doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Kurz přináší stručný přehled o epidemiologii infekce HIV, způsobech přenosu, etiopatogenezi, klinickém průběhu, příznacích, diagnostice a léčbě. Zmíněny jsou aktuální léčebné trendy, včetně opatření při profesionální expozici HIV a možností „léčby jako prevence“. V kurzu je vysvětlena role CD4+ lymfocytů i princip virové suprese. Cílem je připomenout co nejširší lékařské veřejnosti, že pro infekci HIV není charakteristický žádný specifický klinický symptom či specifická klinická manifestace. Symptomy a klinické projevy v kterékoli fázi infekce HIV mohou být přítomny u řady jiných nemocí a stavů. To je možná významný důvod, který vede k tomu, že provedení testu na přítomnost protilátek proti HIV a diagnostika infekce HIV jsou v nejrůznějších ambulancích v rámci diferenciálně diagnostických rozvah dlouho opomíjeny. Důsledkem je skutečnost, že u poloviny pacientů s infekcí HIV je diagnóza stanovena ve velmi pozdním stadiu, a je tudíž významně usnadněno další šíření infekce. Závěrem je připomenuto několik stěžejních bodů z Věstníku MZ ČR, mimo jiné, že „každý zdravotnický pracovník a každý poskytovatel zdravotních služeb či zařízení sociální péče poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení“.

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Infekční a parazitární onemocnění Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody
Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám