HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

Datum publikace 06. 11. 2017 Revidováno 08. 09. 2023
Akreditace ČLK: 112754 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme Vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice infekce HIV, jehož autorkou je doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Kurz přináší stručný přehled o epidemiologii infekce HIV, způsobech přenosu, etiopatogenezi, klinickém průběhu, příznacích, diagnostice a léčbě. Zmíněny jsou aktuální léčebné trendy, včetně opatření při profesionální expozici HIV a možností „léčby jako prevence“. V kurzu je vysvětlena role CD4+ lymfocytů i princip virové suprese. Cílem je připomenout co nejširší lékařské veřejnosti, že pro infekci HIV není charakteristický žádný specifický klinický symptom či specifická klinická manifestace. Symptomy a klinické projevy v kterékoli fázi infekce HIV mohou být přítomny u řady jiných nemocí a stavů. To je možná významný důvod, který vede k tomu, že provedení testu na přítomnost protilátek proti HIV a diagnostika infekce HIV jsou v nejrůznějších ambulancích v rámci diferenciálně diagnostických rozvah dlouho opomíjeny. Důsledkem je skutečnost, že u poloviny pacientů s infekcí HIV je diagnóza stanovena ve velmi pozdním stadiu, a je tudíž významně usnadněno další šíření infekce. Závěrem je připomenuto několik stěžejních bodů z Věstníku MZ ČR, mimo jiné, že „každý zdravotnický pracovník a každý poskytovatel zdravotních služeb či zařízení sociální péče poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení“.

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám