HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

Autor: MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Garant: MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 60931 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20454 (2 body) Datum publikace: 06. 11. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 01. 10. 2020

HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie

V následujícím kurzu je podán stručný přehled o epidemiologii infekce HIV, způsobech přenosu, etiopatogenezi, klinickém průběhu a diagnostice. Zmíněny jsou nejmodernější léčebné trendy a možnosti léčby, včetně opatření při profesionální expozici HIV. Smyslem kurzu je také co nejširší lékařské veřejnosti připomenout, že infekce HIV není spojena se žádným specifickým klinickým symptomem či specifickou klinickou manifestací. Symptomy a klinická manifestace provázející kteroukoli fázi infekce HIV se mohou vyskytnout u řady jiných nemocí a stavů. To je možná významný důvod, který vede k tomu, že provedení testu na přítomnost protilátek proti HIV a diagnostika infekce HIV jsou v nejrůznějších ambulancích v rámci diferenciálně diagnostických rozvah opomíjeny. Důsledkem je skutečnost, že u poloviny nově diagnostikovaných HIV pozitivních pacientů je infekce HIV stanovena ve velmi pozdním stadiu, kdy je onemocnění zatíženo vysokou morbiditou i mortalitou a významně je také usnadněno další šíření infekce. Závěrem je připomenuto několik stěžejních bodů z Věstníku MZ ČR, mimo jiné to, že „každý zdravotnický pracovník a každý poskytovatel zdravotních služeb či zařízení sociální péče poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení“.1 Další praktické informace naleznete v akreditovaném e-learningovém kurzu elektronické univerzity EUNI v názvem HIV infekce – klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie. Autory kurzu jsou MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., MUDr. Radek Svačinka, prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Literatura:

  1. Věstník MZ ČR, částka 10/2016. Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice.

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň