Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče

Autor: prof. MUDr. Dietmar Fries Garant: MUDr. Josef Škola Akreditace:  ČLK: 58820 (4 kredity) Datum publikace: 24. 10. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 19. 11. 2019

Autor kurzu: Prof. MUDr. Dietmar Fries - člen představenstva
Katedra všeobecné a chirurgické kritické medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko

Prof. MUDr. Dietmar Fries absolvoval Univerzitu v Innsbrucku v roce 1989. Studium v oboru anesteziologie, intenzivní medicíny a urgentní medicíny absolvoval v letech 1999 až 2005. Docentem se stal v září 2006. V současné době je vedoucím lékařem katedry všeobecné a chirurgické intenzivní medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku v Rakousku. Prof. MUDr. Fries je aktivním členem různých evropských společností.

Je předsedou „Sdružení pro koagulaci“ při Rakouské společnosti pro anesteziologii, intenzivní medicínu a resuscitaci (ÖGARI), členem sdružení pro „Chemoterapii a šoky“ při Německé interdisciplinární společnosti pro intenzivní medicínu (DIVI), členem „Sdružení pro léčbu závažného krvácení“ při Evropské společnosti pro intenzivní medicínu (ESA), a také členem Společnosti pro léčbu trombózy a hemostázy (GTH) a Evropské společnosti pro intenzivní medicínu (ESICM). Hlavním předmětem zájmu prof. Friese v oblasti výzkumu jsou objemové náhrady a transfúze při masivním krvácení a u kriticky nemocných pacientů.

Garant kurzu: MUDr. Josef Škola

Vystudoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích a obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, 2. lékařské fakultě. Po absolutoriu v roce 2008 nastoupil v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na Oddělení intenzivní medicíny. V současné době pracuje na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL, kde od roku 2016 zastává funkci primáře. Zabývá se neurointenzivní péčí a problematikou traumatem indukované koagulopatie a možnostmi její časné detekce.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň