Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.

Autor: MUDr. Judith Martini Garant: MUDr. Josef Škola Akreditace:  ČLK: 58821 (4 kredity) Datum publikace: 24. 10. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 19. 11. 2019

Autor kurzu: MUDr. Judith Martini
Rezidentka na katedře anesteziologie a intenzivní medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko

Vzdělání: Studium lékařství na Univerzitě Leopold-Franzens v Innsbrucku, Rakousko, titul MUDr. v listopadu 2003

Klinická praxe:
Od května 2008 – dosud: Rezidentka na katedře anesteziologie a intenzivní medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko
Září 2007 – duben 2008: Rezidentka na katedře kardiologie Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko
Červen 2006 – srpen 2007: Rezidentka na katedře anesteziologie a kritické medicíny ve Fakultní klinice v Jeně, Německo

Zkušenosti v oblasti výzkumu:
Leden 2004 – duben 2006 Výzkumná pracovnice na katedře bioinženýrství Kalifornské univerzity v San Diegu, mikro-hemodynamická laboratoř se zaměřením na plazmatické expandéry a umělé náhrady krve.
Listopad/prosinec 2003: Výzkumná činnost na katedře anesteziologie a intenzivní medicíny Lékařské univerzity Leopold-Franzens v Innsbrucku, Rakousko. Název studie: „Účinky fibrogenu a koncentrátu protrombinového komplexu na diluční koagulopatii u prasat.“
Říjen 2002 – říjen 2003: Dizertace na katedře anesteziologie a intenzivní medicíny Lékařské univerzity Leopold-Franzens v Innsbrucku, Rakousko. Název: „Vazoaktivní látky, gradienty pO2 cévní stěny a okysličování tkáně: Studie mikrocirkulace sledováním in vivo skrz otvor v kožním záhybu křečka.”

Hlavní specializace v oblasti výzkumu:
1. Vizualizace tvorby trombů na modelu mikrocirkulace u křečka a korelace s koagulačními testy prováděnými in vitro
2. Vliv koagulace produktu na mikrocirkulaci

Autor kurzu: Mgr. RNDr. Martin Hermann
Katedra anesteziologie a kritické medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko

RNDr. Hermann absolvoval v roce 1991 univerzitu v Salzburgu, obor biologie a genetika. Pracoval na Institutu pro biomedicínský výzkum stárnutí při Rakouské akademii věd, v biochemické laboratoři Nemocnice ženských chorob, na oddělení neurobiochemie a v KMT laboratoři chirurgického oddělení Lékařské univerzity v Innsbrucku. V současné době provozuje optické zobrazovací zařízení na katedře anesteziologie a kritické medicíny na Lékařské univerzitě v Innsbrucku v Rakousku. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje především na konfokální zobrazování živých buněk a tkání.

Garant kurzu: MUDr. Josef Škola

Vystudoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích a obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, 2. lékařské fakultě. Po absolutoriu v roce 2008 nastoupil v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na Oddělení intenzivní medicíny. V současné době pracuje na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL, kde od roku 2016 zastává funkci primáře. Zabývá se neurointenzivní péčí a problematikou traumatem indukované koagulopatie a možnostmi její časné detekce.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň