Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.

Autor: doc. MUDr. Corinna Velik-Salchner Garant: MUDr. Josef Škola Akreditace:  ČLK: 58819 (4 kredity) Datum publikace: 31. 10. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 19. 11. 2019

Autor kurzu: doc. MUDr. Corinna Velik-Salchner
Rezidentka na katedře anesteziologie a intenzivní medicíny Lékařské univerzity v Innsbrucku, Rakousko

Vzdělání:
Studium humánní medicíny v Innsbrucku, 1992 – 1996 studium v oboru všeobecného lékařství v Obvodní nemocnici v Hall, 1997 – 2002 studium za účelem získání odborné způsobilosti v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny na Univerzitní klinice pro anesteziologii a intenzivní medicínu, Lékařská univerzita v Innsbrucku.

Klinická činnost:
Primářka oddělení anesteziologie v oboru kardiochirurgie a cévní chirurgie a v oboru radiologie včetně vedení katetrizační laboratoře pro srdeční katetrizaci na oddělení dětské kardiologie.

Mezinárodní diplomy:
D.E.A.A. (Evropský diplom v oboru anesteziologie)
Certifikační zkouška v oboru perioperační transesofageální echokardiografie (PTEeXAM, Národní rada pro echokardiografii, USA).

Zaměření vědecké činnosti:
Perioperační koagulace (téma habilitační práce: Experimentální a klinické výzkumy interakce trombocytů a fibrinogenů při tvorbě sraženin a jejich detekce monitorováním v rámci péče o pacienty)

Pořádání kurzů/workshopů:
Od roku 2008 vede/organizuje v Innsbrucku kurzy v oblasti perioperační transesofageální echokardiografie za účelem praktického vzdělávání na místní i národní úrovni.

Garant kurzu: MUDr. Josef Škola

Vystudoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích a obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, 2. lékařské fakultě. Po absolutoriu v roce 2008 nastoupil v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na Oddělení intenzivní medicíny. V současné době pracuje na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL, kde od roku 2016 zastává funkci primáře. Zabývá se neurointenzivní péčí a problematikou traumatem indukované koagulopatie a možnostmi její časné detekce.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň