Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka

Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka

Datum publikace 30. 11. 2017 Revidováno 01. 07. 2024
Akce zařazena do CV ČLnK: 24523 (3 body)

Co se v kurzu naučíte

Akutní infekce dýchacích cest patří mezi nejčastější důvody návštěvy praktického lékaře. Tato onemocnění trápí děti i dospělé. Důležitým cílem léčby je zkrácení doby nemoci a zamezení komplikacím. Nepřehlédněte proto akreditovaný e-learningový kurz, jehož stávající obsah jsme doplnili o nové informace. Zaměříme se nejen na diferenciální diagnostiku, příznaky a princip šíření akutních infekcí, ale také na léčbu, režimová opatření, komplikace, rizikové skupiny či zvláštnosti u dětské populace. Studijní materiál se zabývá původcem onemocnění, patogenezí a dále popisuje fytofarmaka jako alternativu k léčbě, konkrétně extrakt EPs® 7630. Pozornost soustředíme také na klasickou farmakoterapii v podobě antibiotik a antivirotik. Nezapomeneme ani na klinická hodnocení v léčbě akutní sinusitidy, tonzilofaryngitidy nebo akutní bronchitidy u dětí a dospívajících. Studujte novinkami nabitý e-learningový kurz Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka. Autorem kurzu je prof. Dr. Matthias Tisch. Obsah kurzu pro český e-learning revidovala a aktualizovala PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám