Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část

Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část

Autorka kurzu prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Zobrazit
Datum publikace 01. 01. 2018

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je představit lékařům prostřednictvím konkrétních kazuistik problematiku terapie karcinomu prsu. Kurz se skládá ze třech edukačních částí. První z nich představuje téma terapie bevacizumabem v 1. linii léčby metastatického triple negativního karcinomu prsu s BRCA1 pozitivitou. V druhé části se seznámíme s léčbou metastatického karcinomu prsu kombinací bevacizumab a paclitaxel. Třetí kazuistika popisuje případ pacientky s MBC léčené bevacizumabem. Všechny části obsahují úvod, popis případu a otázku s vysvětlením správné odpovědi.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám