Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část

  • 2 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Garant: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Datum publikace: 01. 01. 2018

Autorka: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Členství v odborných společnostech: členka výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a členka ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer).
Odborná činnost: přes 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech, kapitoly v učebnicích a více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, vědecká sekretářka konference PragueONCO (www.pragueonco.cz), práce na edukačních a osvětových projektech v prevenci a léčbě karcinomu prsu (www.projekt35.czwww.dialog-jessenius.czwww.rucenaprsa.cz), na 1. LF UK zaměstnaná od roku 1991 s krátkou přestávkou (1992–1994 – FTN, Onkologické oddělení), od roku 2001 na Onkologické klinice, pregraduální výuka studentů 5. ročníku 1. LF UK, výuka postgraduálních studentů v oboru klinická onkologie, dva absolventi postgraduálního studia s tématem cirkulující nádorové buňky u karcinomu prsu, jeden student v tréninku.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Urologická onemocnění Časný záchyt karcinomu prostaty
Všeobecné praktické lékařství Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Mifamurtid v léčbě osteosarkomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň