Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu

Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu

Autor kurzu doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Zobrazit
Datum publikace 30. 01. 2018 Revidováno 12. 07. 2022
Akreditace ČLK: 107353 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

V tomto kurzu se naučíte, jak odlišit převodní poruchu sluchu středoušní od senzorineurální vady a vady retrokochleární či kochleární. Zaměříme se také na principy vzniku třmínkového reflexu a vyhodnocení jeho grafického záznamu. Seznámíte se tak detailně s jednotlivými tvarovými typy graficky zaznamenaného třmínkového reflexu. Naučíme se vyhodnocovat normální, inverzní a izobarický průběh tvaru reflexní odpovědi. Mějte přehled o diagnostice pomocí 4 typů – rozlišení dostředivé a odstředivé dráhy. Naučte se rozlišovat kochleární či retrokochleární typ senzorineurální nedoslýchavosti. Poznejte detailně roli třmínkového reflexu v diagnostice vad a poruch sluchu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám