• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Datum publikace: 09. 05. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 18. 05. 2019

Autor kurzu: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D

Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK, od roku 1993 pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a od roku 1998 i na 1. LF UK, kde v roce 2009 obhájil disertační a v roce 2016 i habilitační práci. V roce 1996 složil 1. atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace, 2. atestaci pak v roce 2001.
V roce 2011 inicioval vznik Expertní skupiny pro porodnickou analgezii a anestezii při ČSARIM (ESPAA), v současnosti je předsedou Sekce porodnické anestezie ČSARIM a členem výboru ČSIM. Podílel se na přípravě aktuálních mezioborových doporučení pro Život ohrožující krváceníPeripartální život ohrožující krváceníSepsi v porodnictví  a Analgezii u vaginálního porodu. Byl členem koordinačního výboru projektů OBAAMA-CZ a OBAAMA-INT.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace u traumat
Onemocnění krve a krvetvorného systému Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň