Infantilní hemangiom - nové přístupy v léčbě

Infantilní hemangiom - nové přístupy v léčbě

Datum publikace 15. 05. 2018 Revidováno 24. 04. 2023

Co se v kurzu naučíte

Infantilní hemangiom (IH) je benigní vaskulární tumor u dětí způsobený proliferací endoteliálních buněk. Infantilní hemangiom postihuje 10-12 % kojenců a lze ho tak označit jako nejčastější tumor měkkých tkání. Pro infantilní hemangiom je typická rychlá proliferace buněk (rychlý růst nádoru) v první fázi, poté ve přichází druhá fáze stagnace, a nakonec třetí fáze – spontánní involuce, kdy hemangiom pomalu mizí. Nejčastěji se objevuje u předčasně narozených kojenců mezi 4.-6. týdnem a může mít různý tvar a barvu. Ačkoli ve většině případů infantilní hemangiom (IH) spontánně regreduje (88 %), ve 12 % případů je nutné zahájit léčbu již v časných fázích vzniku hemangiomu. Důvodem je riziko vzniku život ohrožujících stavů, kdy hemangiom omezuje funkci některého orgánu, systému nebo v případech, kdy hrozí vznik trvalých jizev či exelcurovaných infantilních hemangiomů, které jsou bolestivé a nereagují na ošetření. Je prokázáno, že až 55 % infantilních hemangiomů zanechává vysoce závažná rezidua.1 Léčba infantilního hemangiomu není jednoduchá a v žádném případě se nesmí se podcenit. Propranolol hydrochlorid je bezpečný a účinný lék pro terapii infantilních hemangiomu.2 Léčbu je potřeba zahájit včas, u kojenců od 5 týdnů, nejpozději však do 5 měsíců věku.  Je třeba také stále myslet na to, že věk 5 týdnů u předčasně narozeného dítěte není totéž co 5 týdnů u dětí narozených v termínu a podle toho volit i postup léčby. Jaká jsou největší úskalí infantilních hemangiomů v praxi, která léčiva jsou v současné době k léčbě IH doporučována a čemu věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti s léčbou těchto malých pacientů popisují v e-learningovém kurzu s názvem „Infantilní hemangiom – nové přístupy v léčbě“ prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA a MUDr. Josef Mališ.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Baselga E, et al. Risk Factors for Degree and Type of Sequelae After Involution of Untreated Hemangiomas of Infancy 2016; JAMA Dermatology, 152 (11).
  2. Hogeling M, et al. A Randomized Controlled Trial of Propranolol for Infantile Hemangiomas. Pediatrics 2011; 128: 259 - 266.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám