Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu

Autor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Akreditace: ČLK: 104145 ( 4 kredity ) Datum publikace: 25. 05. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 10. 2021

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Kazuistika - moderní léčba diabetu
Onemocnění endokrinního systému Intenzifikace léčby dlouhodobě působícím GLP-1 RA - kazuistika pacientky s DM 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám