Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu

Autor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Akreditace:  ČLK: 100675 (4 kredity) Datum publikace: 25. 05. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 10. 2020

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Profesor Haluzík se narodil ve Frýdku-Místku a absolvoval Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000–2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, NIH v Bethesdě, USA. V současné době je vedoucím Oddělení experimentální diabetologie a zástupcem přednosty Centra experimentální medicíny IKEM.

Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií, výzkumně pak mechanismy vzniku obezity a diabetu 2. typu a jejich ovlivněním včetně endoskopické a chirurgické léčby diabetu, dále výzkumem endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu.

Je autorem osmi knih, patnácti kapitol v českých a anglických monografiích, více než dvou stovek odborných a mnoha populárně vědeckých článků a držitelem českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii včetně Ceny ministra zdravotnictví za rok 2010, Čestného uznání ministra zdravotnictví za rok 2012, Lantus Young Investigator Prize za rok 2010, Ceny Učené

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Kazuistika - moderní léčba diabetu
Všeobecné praktické lékařství Tyreoidální uzly a struma
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Onemocnění endokrinního systému Techniky správného měření dětí a práce s růstovými grafy
Onemocnění endokrinního systému Kazuistika pacientky s DM 2. typu a s renální insuficiencí
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň