Magnezium a jeho léčebné využití

Autor: MUDr. Oldřich Šottner Garant: MUDr. Oldřich Šottner Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 30. 05. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 25. 05. 2020

Magnezium a jeho léčebné využití

Význam hořčíku v lidském organizmu je zcela zásadní. Podílí se na základních životních procesech všech buněk lidského organizmu a je potřebné pro více jak 300 základních metabolických reakcí. Nejčastějším klinickým projevem nedostatku magnézia v organizmu je tetanický syndrom. Odhaduje se, že příznaky tetanie trpí až 10 % populace.1 Jeho nedostatek v populaci pravděpodobně souvisí se změnou stravovacích návyků a životního stylu. Deficit magnézia se může projevit poruchami srdečního rytmu, zvýšenou tendencí ke křečím či tenzní bolestí hlavy, včetně migrén nebo svalových tetanií. Suplementace magnézia je v těchto případech žádoucí, nicméně má svá pravidla. Je známo, že předávkování magnéziem je v podstatě nemožné, neplatí to však 100 %. Výjimkou jsou například pacienti s renálním selháním, či pacienti užívající ve vysoké míře laxativa a antacida, která hořčík ve vysoké koncentraci obsahují. Léčebné využití magnézia je široké, zejména díky jeho relaxačnímu účinku. Jako účinný relaxant a vazodilatant se uplatňuje zejména v porodnictví, interně či kardiologii. Studie prokazují, že terapie síranem hořečnatým pomáhá chránit mozek předčasně narozených dětí před mozkovou obrnou.2 Dále Nwaru, Erkkola et al. zjistili, že užívání perorálního magnézia v těhotenství mělo u dětí signifikantně protektivní účinek proti ekzému.3 Více o magnéziu – kde a jak je magnézium v lékařské praxi vyžíváno, jaká jsou pravidla pro jeho suplementaci a jak se vyvarovat rizika předávkování hořčíkem shrnuje e-learningový videokurz „Magnezium a jeho léčebné využití“, jehož autorem je MUDr. Oldřich Šottner.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Grofík M.: Magnézium – terapeutické využitie v neurológii. Súč Klin Pr 2014; 1: 51–54. https://www.magnerot.sk/sites/default/files/2017-02/magnezium-terapeuticke-vyuzitie-v-neurologii_0.pdf
  2. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004661. DOI: 10.1002/14651858.CD004661.pub3
  3. Nwaru BI, Erkkola M, Ahonen S, Kaila M, Kronberg- Kippilä C, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Intake of antioxidants during pregnancy and the risk of allergies and asthma in the offspring. Eur J Clin Nutr. 2011 Aug;65(8):937-43,DOI: 10.1038/ejcn.2011.67

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Onemocnění kardiovaskulárního systému Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba
Onemocnění respiračního systému Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Onemocnění endokrinního systému Tyreoidální uzly a struma
Všeobecné praktické lékařství Možnost perorálního podání - vitamin B12
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň