Autor: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. Garant: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. Akreditace: ČLK: 107452 ( 4 kredity ) Datum publikace: 29. 05. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 29. 07. 2022

Insomnie představuje závažný společenský problém. Intermitentní nebo chronickou nespavostí trpí 20 – 40 % populace. Závažná forma insomnie trápí přibližně 10 – 15 % přičemž jen 25 % vyhledá odbornou pomoc. Insomnie postihuje muže i ženy různého věku, častěji se však vyskytuje u žen ve vyšším věku. Norma zdravého spánku u dospělého člověka je 7 – 8,5 hodiny. Poruchy spánku jsou spojeny s vyšším výskytem depresivní a úzkostné poruchy, se sklonem k drogové závislosti. Představuje také vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, obezity či diabetu mellitu. Insomnie rovněž souvisí s poruchou imunitního systému. Pacient si obvykle stěžuje na denní a noční příznaky. Pokud se příznaky objevují navzdory vhodnému prostředí ke spánku 3x týdně po dobu 3 měsíců lze diagnostikovat nespavost. Vliv má iniciace spánku, jeho kontinuita a probouzení. Problémem může být časné ranní probouzení a únava po probuzení. Při primární diagnostice insomnie může dobře pomoci dotazník nazvaný Indikátor kvality spánku, který vyhodnocuje příznaky nespavosti. Až 40 % pacientů, kteří trpí poruchou spánku mají současně diagnostikovanou nějakou další psychiatrickou poruchu. Farmakoterapii volíme, pokud je behaviorální terapie neúčinná. Mezi hlavní používané léčivé látky patří Z-hypnotika, benzodiazepiny, sedativní antidepresiva, melatonin, antipsychotika nebo antihistaminika. Jaký lék volit u konkrétního pacienta? Kdy indikovat polysomnografii? A jaká je role praktického lékaře v diagnosticko-léčebném postupu? Odpovědi na tyto otázky a další užitečné a praktické informace o diagnostice a léčbě nespavosti shrnuje EUNI kurz s názvem „Insomnie.“ Autorkou kurzu je MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. Součástí kurzu je „Desatero pro pacienty s nespavostí“, které přináší obecná doporučení pro pacienty.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám