Kazuistika - moderní léčba diabetu

Kazuistika - moderní léčba diabetu

Datum publikace 21. 06. 2018 Revidováno 12. 08. 2019

Co se v kurzu naučíte

Kazuistika pacienta s diabetem mellitem 2. typu představuje moderní možnosti léčby. Diabetes mellitus je onemocnění, které je svou etiopatogenezí velmi komplexní a jeho vznik ovlivňuje mnoho faktorů. Diabetes se vyskytuje často s celou řadou komorbidit. Je alarmující, že až 90 % pacientů s diabetem má buď nadváhu, obezitu, hypertenzi nebo dyslipidemii. Kombinace těchto faktorů zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou jak morbidity, tak mortality pacientů s diabetem 2. typu. E-learningová kazuistika popisuje případ typického pacienta s diabetem a metabolickým syndromem, který má hypertenzi, dyslipidemii a je obézní. Jeho chronická medikace odráží kombinaci všech těchto onemocnění. Pacient měl diabetes diagnostikovaný před 10 lety. Nyní přišel s mírným nárůstem hmotnosti, bylo zjištěno snížení renální funkce a měl hraniční hodnoty krevního tlaku. Také hodnota triglyceridů byla vyšší a BMI pacienta bylo 33,8. Úprava léčby u tohoto pacienta je tedy víc než nutná. Jakým způsobem v praxi u takových pacientů postupovat? Jak zmírnit vliv komorbidit na zdravotní stav pacienta? A jakou úlohu mají GLP-1 agonisté, glifloziny, deriváty sulfonylurey či inzulin? To vše a mnohem více se dozvíte v EUNI kurzu na téma Moderní léčba diabetu – kazuistika, jehož autorem je prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám