Kazuistika - moderní léčba diabetu

Autor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Datum publikace: 21. 06. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 12. 08. 2019

Kazuistika pacienta s diabetem mellitem 2. typu představuje moderní možnosti léčby. Diabetes mellitus je onemocnění, které je svou etiopatogenezí velmi komplexní a jeho vznik ovlivňuje mnoho faktorů. Diabetes se vyskytuje často s celou řadou komorbidit. Je alarmující, že až 90 % pacientů s diabetem má buď nadváhu, obezitu, hypertenzi nebo dyslipidemii. Kombinace těchto faktorů zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou jak morbidity, tak mortality pacientů s diabetem 2. typu. E-learningová kazuistika popisuje případ typického pacienta s diabetem a metabolickým syndromem, který má hypertenzi, dyslipidemii a je obézní. Jeho chronická medikace odráží kombinaci všech těchto onemocnění. Pacient měl diabetes diagnostikovaný před 10 lety. Nyní přišel s mírným nárůstem hmotnosti, bylo zjištěno snížení renální funkce a měl hraniční hodnoty krevního tlaku. Také hodnota triglyceridů byla vyšší a BMI pacienta bylo 33,8. Úprava léčby u tohoto pacienta je tedy víc než nutná. Jakým způsobem v praxi u takových pacientů postupovat? Jak zmírnit vliv komorbidit na zdravotní stav pacienta? A jakou úlohu mají GLP-1 agonisté, glifloziny, deriváty sulfonylurey či inzulin? To vše a mnohem více se dozvíte v EUNI kurzu na téma Moderní léčba diabetu – kazuistika, jehož autorem je prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Profesor Haluzík se narodil ve Frýdku-Místku a absolvoval Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000–2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, NIH v Bethesdě, USA. V současné době je vedoucím Oddělení experimentální diabetologie a zástupcem přednosty Centra experimentální medicíny IKEM.

Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií, výzkumně pak mechanismy vzniku obezity a diabetu 2. typu a jejich ovlivněním včetně endoskopické a chirurgické léčby diabetu, dále výzkumem endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu.

Je autorem osmi knih, patnácti kapitol v českých a anglických monografiích, více než dvou stovek odborných a mnoha populárně vědeckých článků a držitelem českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii včetně Ceny ministra zdravotnictví za rok 2010, Čestného uznání ministra zdravotnictví za rok 2012, Lantus Young Investigator Prize za rok 2010, Ceny Učené

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu
Všeobecné praktické lékařství Tyreoidální uzly a struma
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Onemocnění endokrinního systému Techniky správného měření dětí a práce s růstovými grafy
Onemocnění endokrinního systému Kazuistika pacientky s DM 2. typu a s renální insuficiencí
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň