Kazuistika - moderní léčba diabetu

Autor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Datum publikace: 21. 06. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 12. 08. 2019

Kazuistika pacienta s diabetem mellitem 2. typu představuje moderní možnosti léčby. Diabetes mellitus je onemocnění, které je svou etiopatogenezí velmi komplexní a jeho vznik ovlivňuje mnoho faktorů. Diabetes se vyskytuje často s celou řadou komorbidit. Je alarmující, že až 90 % pacientů s diabetem má buď nadváhu, obezitu, hypertenzi nebo dyslipidemii. Kombinace těchto faktorů zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou jak morbidity, tak mortality pacientů s diabetem 2. typu. E-learningová kazuistika popisuje případ typického pacienta s diabetem a metabolickým syndromem, který má hypertenzi, dyslipidemii a je obézní. Jeho chronická medikace odráží kombinaci všech těchto onemocnění. Pacient měl diabetes diagnostikovaný před 10 lety. Nyní přišel s mírným nárůstem hmotnosti, bylo zjištěno snížení renální funkce a měl hraniční hodnoty krevního tlaku. Také hodnota triglyceridů byla vyšší a BMI pacienta bylo 33,8. Úprava léčby u tohoto pacienta je tedy víc než nutná. Jakým způsobem v praxi u takových pacientů postupovat? Jak zmírnit vliv komorbidit na zdravotní stav pacienta? A jakou úlohu mají GLP-1 agonisté, glifloziny, deriváty sulfonylurey či inzulin? To vše a mnohem více se dozvíte v EUNI kurzu na téma Moderní léčba diabetu – kazuistika, jehož autorem je prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Intenzifikace léčby dlouhodobě působícím GLP-1 RA - kazuistika pacientky s DM 2. typu
Onemocnění endokrinního systému Optimalizace dávkování levotyroxinu v různých medicínských situacích
Onemocnění endokrinního systému Chronické onemocnění ledvin u pacientů s diabetem a léčba GLP1-RA
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám