Kdy začíná diabetes?

Kdy začíná diabetes?

Autor kurzu prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Zobrazit
Datum publikace 06. 08. 2018 Revidováno 14. 10. 2022
Akreditace ČLK: 108550 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění s progresivním úbytkem sekrece inzulinu podloženo inzulinovou rezistencí. Prediabetes je stav, kdy je hodnota glykémie mírně zvýšena, ale ještě nedosahuje kritérií diabetu. Nicméně, jak dokládá řada studií, již v tomto období dochází k řadě metabolických změn a úměrně s tím se zvyšuje i kardiovaskulární riziko. Poslechněte si přednášku, která přináší důležitá fakta o prevenci vzniku diabetu mellitu, roli metforminu i vzniku kardiovaskulárního rizika. Dozvíte se o zásadních výsledcích klinických studií i vlivu prediabetu na lidský organizmus v průběhu času. Seznamte se s aktuálními léčebnými možnostmi, včetně metabolismu metforminu a jeho vlivem na organizmus.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám