Kdy začíná diabetes?

Kdy začíná diabetes?

Datum publikace 06. 08. 2018 Revidováno 29. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113725 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Definice diabetu je notoricky známá – diabetes mellitus 2. typu je onemocnění s progresivním úbytkem sekrece inzulinu podloženo inzulinovou rezistencí. Je ale jasné, kdy přesně diabetes začíná? Je to ve chvíli, kdy se hodnota glykémie vyšplhá k magické 7 nebo je to již mnohem dříve? Prediabetes je stav, kdy je hodnota glykémie mírně zvýšena, ale ještě nedosahuje kritérií diabetu. Nicméně, jak dokládá řada studií, již v tomto období dochází k řadě metabolických změn a úměrně s tím se zvyšuje i kardiovaskulární riziko. Bylo také prokázáno, že pokud se tedy zaměříme na prevenci vzniku diabetes melitus už v období prediabetes s vysokou pravděpodobností nástup diabetes o několik let posunout. Přechod od prediabetes do diabetes oddaluje například metformin, který stále zůstává základem léčby DM. Studie DPPOS zabývající se dlouhodobými účinky metforminu ukázala, že během 10 a 15 let od randomizace došlo k 18% snížení rizika diabetu.1 Studie LEADER hodnotila kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu, střednědobě účinného agonisty receptoru pro GLP‑1. A studie SUSTAIN 6 hodnotila kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu, dlouhodobě účinného agonisty receptoru pro GLP‑1. Liraglutid i semaglutid snížily ve studiích hodnotících kardiovaskulární bezpečnost riziko vzniku kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem 2. typu.2,3 Praktické informace o vlivu prediabetu na lidský organismus, prevenci, možnostech léčby a metforminu naleznete v kurzu EUNI na téma „Kdy začíná diabetes?“. Autorem tohoto e-learningového kurzu je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Aroda V. R., Knowler W. C., Crandall J. P. et al. Metformin for diabetes prevention: insights gained from the Diabetes Prevention Program / Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Diabetologia 2017; 60 (9): 1601–1611, doi: 10.1007/s00125-017-4361-9.
  2. Marso SP, Daniels GH, Brown Frandsen K, et al.; LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investi¬gators. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 311–322.
  3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. NEJM 2016; DOI: 10.1056/NEJMoa1607141.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám