• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Datum publikace: 06. 08. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 30. 06. 2019

Definice diabetu je notoricky známá – diabetes mellitus 2. typu je onemocnění s progresivním úbytkem sekrece inzulinu podloženo inzulinovou rezistencí. Je ale jasné, kdy přesně diabetes začíná? Je to ve chvíli, kdy se hodnota glykémie vyšplhá k magické 7 nebo je to již mnohem dříve? Prediabetes je stav, kdy je hodnota glykémie mírně zvýšena, ale ještě nedosahuje kritérií diabetu. Nicméně, jak dokládá řada studií, již v tomto období dochází k řadě metabolických změn a úměrně s tím se zvyšuje i kardiovaskulární riziko. Bylo také prokázáno, že pokud se tedy zaměříme na prevenci vzniku diabetes melitus už v období prediabetes s vysokou pravděpodobností nástup diabetes o několik let posunout. Přechod od prediabetes do diabetes oddaluje například metformin, který stále zůstává základem léčby DM. Studie DPPOS zabývající se dlouhodobými účinky metforminu ukázala, že během 10 a 15 let od randomizace došlo k 18% snížení rizika diabetu.1 Studie LEADER hodnotila kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu, střednědobě účinného agonisty receptoru pro GLP‑1. A studie SUSTAIN 6 hodnotila kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu, dlouhodobě účinného agonisty receptoru pro GLP‑1. Liraglutid i semaglutid snížily ve studiích hodnotících kardiovaskulární bezpečnost riziko vzniku kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem 2. typu.2,3 Praktické informace o vlivu prediabetu na lidský organismus, prevenci, možnostech léčby a metforminu naleznete v kurzu EUNI na téma „Kdy začíná diabetes?“. Autorem tohoto e-learningového kurzu je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracuje jako přednosta interní kliniky FN Motol. Řadu let byl předsedou české diabetologické společnosti (ČDS), je dlouholetým členem výboru ČDS a členem celé řady odborných společností. Je autorem nespočtu odborných, ale i populárně naučných článků na poli diabetologie. Složil dvě atestace z interního lékařství, z diabetoloegie a endokrinologie. Věnuje se zejména problematice metabolického syndromu, včasné diagnostice a odpovídající terapii.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu
Onemocnění endokrinního systému Těsná kompenzace diabetu ve vztahu ke zvolenému léčebnému režimu
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Kazuistika - moderní léčba diabetu
Onemocnění endokrinního systému Léčba gestačního diabetu (GDM)
Onemocnění endokrinního systému Využití kontinuální monitorace glykémií v léčbě diabetes mellitus
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň