Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení

Autor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Akreditace: ČLK: 104144 ( 4 kredity ) Datum publikace: 27. 09. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 23. 11. 2021

Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení

V České republice se četnost výskytu hypertenze pohybuje u osob ve věku 25–64 let kolem 40 % a její výskyt roste s věkem. Hypertenze trápí přibližně 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55–64 let.1 Léčba hypertenze je poměrně složitá, zejména pak kvůli velmi špatné adherenci pacientů k léčbě a častému nedosahování cílových hodnot krevního tlaku. Přihlédnutím ke dvěma základním problémům při léčbě hypertenze – nedostatečné adherenci pacientů a nedosahování cílových hodnot krevního tlaku, je Českou společností pro hypertenzi doporučována především kombinační léčba, s důrazem na fixní kombinace. Studie ASCOT prokázala jednoznačný benefit kombinace atorvastatin/perindopril arginin/amlodipin, která působí synergicky na aterosklerotický plak.2 Kombinace perindoprilu s amlodipinem byla ověřena také ve studii ADVANCE.3Statisticky významný pokles krevního tlaku prokázal účinek trojkombinace perindopril/indapamid plus amlodipin u nedostatečně kompenzovaných hypertoniků s vysokým rizikem, kteří byli sledování ve studii PIANIST.4 Kdy je již vhodné zahájit farmakologickou léčbu, jaké jsou nejčastější chyby v kombinační léčbě a v čem se nová doporučení liší od těch původních, informuje kurz s názvem „Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení “ jehož autorem je prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. IKEM: https://www.ikem.cz/cs/svetovy-den-hypertenze-2016/a-2743/
  2. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al for ASCOT investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazid as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicenter randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906
  3. Patel A, et al. (ADVANCE Collaborative group). Effects of a fixed combiantion of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.
  4. Toth K, et al. (PIANIST Investigators). Antihypertensive efficacy of triple combination perindopril/indapamide plus amlodipine in high-risk hypertensives: results of the PIANIST study (Perindopril-Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients). Am J Cardiovasc Drugs 2014; 12: 137–145. Erratum in Am J Cardiovasc Drugs 2014; 14: 239.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Onemocnění kardiovaskulárního systému Betablokátory v intenzivní medicíně
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám