• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Datum publikace: 27. 09. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 21. 07. 2019

V České republice se četnost výskytu hypertenze pohybuje u osob ve věku 25–64 let kolem 40 % a její výskyt roste s věkem. Hypertenze trápí přibližně 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55–64 let.1 Léčba hypertenze je poměrně složitá, zejména pak kvůli velmi špatné adherenci pacientů k léčbě a častému nedosahování cílových hodnot krevního tlaku. Přihlédnutím ke dvěma základním problémům při léčbě hypertenze – nedostatečné adherenci pacientů a nedosahování cílových hodnot krevního tlaku, je Českou společností pro hypertenzi doporučována především kombinační léčba, s důrazem na fixní kombinace. Studie ASCOT prokázala jednoznačný benefit kombinace atorvastatin/perindopril arginin/amlodipin, která působí synergicky na aterosklerotický plak.2 Kombinace perindoprilu s amlodipinem byla ověřena také ve studii ADVANCE.3 Statisticky významný pokles krevního tlaku prokázal účinek trojkombinace perindopril/indapamid plus amlodipin u nedostatečně kompenzovaných hypertoniků s vysokým rizikem, kteří byli sledování ve studii PIANIST.4 Kdy je již vhodné zahájit farmakologickou léčbu, jaké jsou nejčastější chyby v kombinační léčbě a v čem se nová doporučení liší od těch původních, informuje kurz s názvem „Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení “ jehož autorem je prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba
Onemocnění kardiovaskulárního systému Terapie hyperlipidémií a dyslipidémií
Onemocnění kardiovaskulárního systému Srdeční tachyarytmie -1.část
Onemocnění kardiovaskulárního systému Srdeční tachyarytmie -2.část
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň