Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení

Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení

Datum publikace 27. 09. 2018 Revidováno 23. 11. 2021

Co se v kurzu naučíte

V České republice se četnost výskytu hypertenze pohybuje u osob ve věku 25–64 let kolem 40 % a její výskyt roste s věkem. Hypertenze trápí přibližně 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55–64 let.1 Léčba hypertenze je poměrně složitá, zejména pak kvůli velmi špatné adherenci pacientů k léčbě a častému nedosahování cílových hodnot krevního tlaku. Přihlédnutím ke dvěma základním problémům při léčbě hypertenze – nedostatečné adherenci pacientů a nedosahování cílových hodnot krevního tlaku, je Českou společností pro hypertenzi doporučována především kombinační léčba, s důrazem na fixní kombinace. Studie ASCOT prokázala jednoznačný benefit kombinace atorvastatin/perindopril arginin/amlodipin, která působí synergicky na aterosklerotický plak.2 Kombinace perindoprilu s amlodipinem byla ověřena také ve studii ADVANCE.3Statisticky významný pokles krevního tlaku prokázal účinek trojkombinace perindopril/indapamid plus amlodipin u nedostatečně kompenzovaných hypertoniků s vysokým rizikem, kteří byli sledování ve studii PIANIST.4 Kdy je již vhodné zahájit farmakologickou léčbu, jaké jsou nejčastější chyby v kombinační léčbě a v čem se nová doporučení liší od těch původních, informuje kurz s názvem „Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení “ jehož autorem je prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. IKEM: https://www.ikem.cz/cs/svetovy-den-hypertenze-2016/a-2743/
  2. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al for ASCOT investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazid as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicenter randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906
  3. Patel A, et al. (ADVANCE Collaborative group). Effects of a fixed combiantion of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.
  4. Toth K, et al. (PIANIST Investigators). Antihypertensive efficacy of triple combination perindopril/indapamide plus amlodipine in high-risk hypertensives: results of the PIANIST study (Perindopril-Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients). Am J Cardiovasc Drugs 2014; 12: 137–145. Erratum in Am J Cardiovasc Drugs 2014; 14: 239.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám