• 2 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Datum publikace: 06. 09. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 05. 2019

Autor kurzu: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1982, věnovala se postupně kardiologii, intenzivní péči v hematologické onkologii a od roku 1999 je přednostkou Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Věnuje se výukovým aktivitám v lékařských i nelékařských oborech, v postgraduálním studiu, ale také v edukaci veřejnosti. Je autorkou 250 přehledových i původních prací publikovaných v českém a zahraničním odborném písemnictví. Její výzkumné aktivity jsou zaměřeny a na časnou diagnostiku a předcházení chorob stáří.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění pohybového ústrojí Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Onemocnění pohybového ústrojí Axiální spondyloartritida
Klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň