Multioborová léčba bolesti I Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu

Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu

Datum publikace 06. 09. 2018 Revidováno 27. 07. 2020

Co se v kurzu naučíte

O tom, že terapie bolesti u pacientů v seniu je specifická a individuální, nikdo nepochybuje. Výskyt bolesti ve vyšším věku se za posledních 20 let nezměnil a důsledky dlouhodobé bolesti ve stáří jsou zásadní. Jak bolest definujeme? Co je to tříneuronové vedení bolesti a její modulace vnímání? Jaké druhy bolesti umí současná medicína popsat? Proč je  anamnéza u starších nemocných problémem? Kterých nepřímých známek bolesti bychom si měli určitě všímat? Jak popisujeme stupnici léčby bolesti i změny metabolismu léčiv u starších nemocných? Co by mohlo pomoci zlepšit výsledky léčby bolesti u seniorů? Odpovědi na tyto otázky i přehled farmakoterapie používané k léčbě bolesti, včetně rizikových faktorů podávání i různých lékových forem najdete v našem kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám