Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu

Autor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Akreditace:  ČLK: 60651 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20456 (2 body) Datum publikace: 06. 09. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 07. 2020

Autor kurzu: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1982, věnovala se postupně kardiologii, intenzivní péči v hematologické onkologii a od roku 1999 je přednostkou Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Věnuje se výukovým aktivitám v lékařských i nelékařských oborech, v postgraduálním studiu, ale také v edukaci veřejnosti. Je autorkou 250 přehledových i původních prací publikovaných v českém a zahraničním odborném písemnictví. Její výzkumné aktivity jsou zaměřeny a na časnou diagnostiku a předcházení chorob stáří.

Mohlo by vás zajímat:

Všeobecné praktické lékařství Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Onemocnění pohybového ústrojí Systémová juvenilní idiopatická artritida - časná a cílená léčba
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Všeobecné praktické lékařství Axiální spondyloartritida
Klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň