Multioborová léčba bolesti II Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří

Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří

Datum publikace 05. 09. 2018 Revidováno 27. 07. 2020
Souhlasné stanovisko UNIFY UNIFY: 18/99 (2 kreditní body)

Co se v kurzu naučíte

Léčba bolesti se bez multidisciplinárního přístupu neobejde. Proto jsme připravili cyklus tří kurzů, které se věnují léčbě bolesti s různých úhlů pohledu. V tomto kurzu si představíme definici bolesti, její klasifikaci i vliv na kvalitu života seniorů. Jak vlastně probíhá stárnutí organizmu? A jak v praxi můžeme předcházet syndromu křehkosti? Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti ve stáří? A jak můžeme ovlivnit bolest rehabilitací? Jaké jsou cíle rehabilitace a jak důležitý je multidisciplinární přístup? Kurz vysvětluje režimová opatření a představuje fyzioterapeutické techniky u bolestivých stavů, dále terapii spasticity, ergoterapii a mirror terapii. Velmi důležitá je také pozitivní motivace a prevence deprese. Jak komplexní přístup k léčbě bolesti pomáhá se zachováním mobility seniorů? Studujte s námi a vše se dozvíte. Autorkou kurzu je MUDr. Bc. Tereza Gueye, garantkou kurzu je prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám