Multioborová léčba bolesti III Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti

Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti

Datum publikace 04. 09. 2018 Revidováno 27. 07. 2020

Co se v kurzu naučíte

Léčba bolesti se bez multidisciplinárního přístupu neobejde. Proto jsme připravili cyklus tří kurzů, které se věnují léčbě bolesti z různých úhlů pohledu. Znalost problematiky léčby bolesti v souvislosti s lékovými a aplikačními formami je velmi potřebná. Co víme o farmakoterapii k tlumení bolesti podle WHO? Jakou lokální a systémovou terapii i topicky působící přípravky můžeme indikovat? Která analgetika předepsat pro lokální použití? Které topické přípravky jsou vhodné, jak účinkují gely, emulgely, transdermální přípravky i topické náplasti s léčivem? Jak postupovat při systémové léčbě akutní bolesti, při farmakoterapii krátkodobých bolestí dle jednotlivých stupňů bolesti nebo při léčbě bolesti chronické? Studijní materiál je přehledem účinných látek k léčbě bolesti. Autorem kurzu je doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D., garantkou kurzu je prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám