Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti

Autor: doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D Garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Akreditace:  ČLK: 60653 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20458 (2 body) Datum publikace: 04. 09. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 07. 2020

Autor kurzu: doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. absolvoval Farmaceutickou fakultu VFU Brno, v roce 2008 získal titul PharmDr. a následně v roce 2010 obhájil na FaF VFU Brno doktorskou disertační práci na téma: Celulosové deriváty v mukoadhezivních lékových formách a získal titul Ph.D. V roce 2015 byl jmenován docentem pro obor Farmaceutická technologie-galenická farmacie, poté co obhájil habilitační práci „Perorální a orální lékové formy ovlivňující přívod a dostupnost léčiva do organismu“.
Na VFU Brno působí od roku 2006, v současné době se podílí na výuce předmětu Lékové formy a biofarmacie a Lékové formy vyšších generací  v českém i anglickém studijním programu. Je rovněž externím přednášejícím na Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. V rámci pedagogické činnosti je členem státnicové komise, oborové rady a vedoucím diplomových, rigorózních a dizertačních prací.
Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na možnosti využití inovativních polymerních pomocných látek při formulaci pevných lékových forem; dále na vývoj, přípravu a hodnocení vlastností mukoadhezivních lékových forem a mikroforem; a v neposlední řadě také na nové technologické postupy a metody pro přípravu moderních lékových forem pro humánní a veterinární farmakoterapii. V posledních letech je tématem jeho odborného zájmu zvyšování biologické dostupnosti léčiv technologickými zásahy.
Je autorem nebo spoluautorem více než 40 článků v odborných a vědeckých farmaceutických časopisech, týkajících se především pevných lékových forem a mikroforem, spoluautorem 3 publikovaných kapitol v knihách a 2 skript. Aktivně se účastní řady odborných a vědeckých konferencí, je řešitelem nebo spoluřešitelem několika grantů (IGA VFU, IGA MZ, TAČR).
Mezi jeho hlavní volnočasové aktivity patří hraní basketbalu, horská cyklistika, squash, cestování, rocková hudba a sci-fi literatura.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Gynekologicko-porodnická problematika u pacientek s RS a trendy v IVF a hormonální antikoncepci
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň