Autor: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. Garant: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. Akreditace:  ČLK: 57153 (4 kredity) Datum publikace: 05. 11. 2018
Představení autora - prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

Prof. Mašata promoval v roce 1993 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Atestaci I. stupně v oboru gynekologie složil v roce 1997 se specializací v porodnictví a atestaci II. stupně pak v roce 2000.

Lékařskou profesi začal vykonávat v roce 1993 na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Kladno, téhož roku ale přestoupil do Prahy na Gynekologicko-porodnické oddělení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde působí dodnes. V roce 1997 působil krátce v Mnichově v Institut für Reproduktionsmedizin. V roce 2001 obhájil svou kandidátskou disertační práci na téma „Urogenitální infekce chlamydií, jejich dopad a léčba“, za kterou mu byla udělena vědecká hodnost CSc. V roce 2016 pak získal titul profesor za svou práci na téma „Možnosti monitorace efektu nových operačních metod pro léčbu stresové inkontinence moči“.

Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) a také Urogynekologické společnosti České republiky (UGS). V zahraničí působí jako člen International Continence Society (ICS) a International Urogynecological Association (IUGA).

Podílel se jako řešitel nebo spoluřešitel na mnoha grantových programech. Je autorem nebo spoluautorem 12 publikací (u 4 z nich jako autor), více než 120 odborných článků a citací. Podílí se také jako editor na International Urogynaecology Journal. Se svými pracemi často vystupuje na domácích i zahraničních kongresech.

Prof. Mašata za svou práci získal také mnoho ocenění:

2000 – cena Organonu za soubor nejlepších publikaci urogynekologů do 35 let s tematikou urogynekologie

2002 – spoluautor práce oceněné Sonkovou cenou za nejlepší publikaci s UZ tematikou

2002 – spoluautor práce oceněné Pawlíkovou cenou za nejlepší práci v oboru gynekologie a porodnictví

2002 – spoluautor grantu, který obdržel cenu MZ za úspěšně ukončený a oponovaný grant 

2006 – Sonkova cena za rok 2006 (udělena v roce 2007) za práci:
MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound imaging of the lower urinary tract after successful tension-free vaginal tape (TVT) procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2006; 28: 221–228. IF = 2,430

2007 – Cena urogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP za nejlepší práci v roce 2007:
MARTAN A, MAŠATA J, PETRI E, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, VOIGHT R, PAVLÍKOVÁ M, HLÁSENSKÁ J. Weak VLPP and MUCP correlation and their relationship with objective and subjective measures of severity of urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007; 18(3): 267–271. IF = 1,907

2008 – 2. místo v sekci postgraduální medicíny:
HUBKA P., MAŠATA J., NAŇKA O., GRIM M., MARTAN A. Vztah n. a a. obturatoria k operační léčbě inkontinence. Abstrakta 9. studentská vědecká konference. Praha, 21. května 2008.

2010 – Cena Urogynekologické společnosti za rok 2010 – spoluautor:
ŠVABÍK K, MARTAN A, MAŠATA J, EL-HADDAD R, HUBKA P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound appearances after mesh implantation – evidence of mesh contraction or folding? Int Urogynecol. 2011; 22(5): 529–533. IF = 2,368

2011 – Sonkova cena za rok 2011 – spoluautor:
ŠVABÍK K, MARTAN A, MAŠATA J, EL-HADDAD R, HUBKA P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound appearances after mesh implantation – evidence of mesh contraction or folding? Int Urogynecol J. 2011; 22 (5): 529–533. IF = 2,368

2011 – Výroční cena Urogynekologické společnosti za nejlepší práci autorů do 35 let – spoluautor a zároveň práce Ph.D. studenta:
HUBKA P, NAŇKA O, MARTAN A, ŠVABÍK K, ZVÁROVÁ J, MAŠATA J. Anatomical study of position of the TVT-O to the obturator nerve influenced by the position of the legs during the procedure: based upon findings at formalin-embalmed and fresh-frozen bodies. Arch Gynecol Obstet. 2011; 284(4): 901–905. IF = 1,072

2011 – Cena Urogynekologické společnosti pro autory nad 35 let:
MAŠATA J, HUBKA P, MARTAN A. Pudendal neuralgia following transobturator inside-out tape (TVT-O) – case report and anatomical study. Int Urogynecol J. 2012; 23(4): 505–507.

Výroční cena společnosti (Urogynekologická společnost České republiky) za nejlepší přednášku na konferenci Česká urogynekologie XXVI, Praha 2017

Výroční cena společnosti (Urogynekologická společnost České republiky) – Nejlepší publikované kazuistiky v oblasti diagnostiky a léčby močové inkontinence roku 2015 – za práci:
Bleeding complication with TVT. Exact procedure: a report of two cases, publikovanou v International Urogynecology Journal, 2015
Výroční cena společnosti (Urogynekologická společnost České republiky) – Cena za nejlepší vědeckou práci na téma „Nejzajímavější kazuistiky v mé lékařské praxi“, při příležitosti celostátní konference Urogynekologické společnosti ČR za práci:
Infekce aktinomykózou 5 let po transvaginálně provedené operaci síťkou pro výhřez.

Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2015 za práci: New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology.
Autoři: Alois Martan, Jaromír Mašata, Kamil Švabík

Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2014 za práci: Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví.

Autoři: Jaromír Mašata a kol.

Mohlo by vás zajímat:

Gynekologická onemocnění a porodnictví Užití kožních implantátů v urogynekologii
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Fyzioterapie v urogynekologii
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Život ohrožující krvácení v porodnictví
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň