Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Autor kurzu MUDr. Jiří Marek Zobrazit
Datum publikace 12. 12. 2018 Revidováno 07. 12. 2023
Akreditace ČLK: 114277 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zánět je signálem patologického procesu v organismu, který v různém stupni ohrožuje integritu organismu včetně rizika fatálních následků. Přetrvávající zánět navíc sám o sobě může organismus dále poškozovat. V zájmu klinického lékaře je proto zánět co nejdříve identifikovat, lokalizovat, kvantifikovat, určit etiologii a zavést účinnou léčbu. Klinické projevy zánětu jsou přímo závislé na produkci mediátorů akutní fáze a projevují se jak na lokální, tak systémové úrovni. Vzhledem k interindividuální variabilitě v reakci na zánět a nekonstantnosti klinických příznaků se často neobejdeme bez laboratorního vyšetření, které může kvantifikovat a monitorovat stupeň probíhajícího zánětu a pomoci při určení jeho etiologie. Při diagnostice zánětu nejčastěji využíváme sledování sedimentace erytrocytů (FW) a stanovování CRP. Zejména pak rychlý CRP test, který lze provést přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je velkým přínosem. Ale k dispozici máme i další metody. Diagnostice zánětu v primární péči se podrobně věnuje kurz s názvem „Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody“ jehož autorem je MUDr. Jiří Marek a garantem: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA. Tento e-learningový kurz je součástí Kvalifikačního kurzu pro lékaře v oboru dětské lékařství vedoucí k získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost v rámci IPVZ.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Tento e-learningový kurz splňuje požadavky vzdělávacího programu Kvalifikační kurz pro lékaře v oboru dětské lékařství vedoucí k získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a rovněž vzdělávacího programu oboru Pediatrie.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám