Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Autor: MUDr. Jiří Marek Garant: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Akreditace: ČLK: 104340 ( 4 kredity ) Datum publikace: 12. 12. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 08. 11. 2021

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody

Zánět je signálem patologického procesu v organismu, který v různém stupni ohrožuje integritu organismu včetně rizika fatálních následků. Přetrvávající zánět navíc sám o sobě může organismus dále poškozovat. V zájmu klinického lékaře je proto zánět co nejdříve identifikovat, lokalizovat, kvantifikovat, určit etiologii a zavést účinnou léčbu. Klinické projevy zánětu jsou přímo závislé na produkci mediátorů akutní fáze a projevují se jak na lokální, tak systémové úrovni. Vzhledem k interindividuální variabilitě v reakci na zánět a nekonstantnosti klinických příznaků se často neobejdeme bez laboratorního vyšetření, které může kvantifikovat a monitorovat stupeň probíhajícího zánětu a pomoci při určení jeho etiologie. Při diagnostice zánětu nejčastěji využíváme sledování sedimentace erytrocytů (FW) a stanovování CRP. Zejména pak rychlý CRP test, který lze provést přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je velkým přínosem. Ale k dispozici máme i další metody. Diagnostice zánětu v primární péči se podrobně věnuje kurz s názvem „Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody“ jehož autorem je MUDr. Jiří Marek a garantem: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA. Tento e-learningový kurz je součástí Kvalifikačního kurzu pro lékaře v oboru dětské lékařství vedoucí k získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost v rámci IPVZ.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Všeobecné praktické lékařství Virová hepatitida C v kazuistikách
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám