Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Autor: MUDr. Jiří Marek Garant: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Akreditace:  ČLK: 58528 (4 kredity) Datum publikace: 12. 12. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 30. 10. 2019

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody

Zánět je signálem patologického procesu v organismu, který v různém stupni ohrožuje integritu organismu včetně rizika fatálních následků. Přetrvávající zánět navíc sám o sobě může organismus dále poškozovat. V zájmu klinického lékaře je proto zánět co nejdříve identifikovat, lokalizovat, kvantifikovat, určit etiologii a zavést účinnou léčbu. Klinické projevy zánětu jsou přímo závislé na produkci mediátorů akutní fáze a projevují se jak na lokální, tak systémové úrovni. Vzhledem k interindividuální variabilitě v reakci na zánět a nekonstantnosti klinických příznaků se často neobejdeme bez laboratorního vyšetření, které může kvantifikovat a monitorovat stupeň probíhajícího zánětu a pomoci při určení jeho etiologie. Při diagnostice zánětu nejčastěji využíváme sledování sedimentace erytrocytů (FW) a stanovování CRP. Zejména pak rychlý CRP test, který lze provést přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je velkým přínosem. Ale k dispozici máme i další metody. Diagnostice zánětu v primární péči se podrobně věnuje kurz s názvem „Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody“ jehož autorem je MUDr. Jiří Marek a garantem: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA. Tento e-learningový kurz je součástí Kvalifikačního kurzu pro lékaře v oboru dětské lékařství vedoucí k získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost v rámci IPVZ.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Autoři
MUDr. Jiří Marek, MUDr. Jaroslava Laňková, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

 

MUDr. Jiří Marek

MUDr. Jiří Marek

Pracoviště - ordinace PLDD MediClinic, a. s. - 370 05 České Budějovice, K. Chocholy 8

1985   

promoce na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze

1. 8. 1985 - 30. 6. 1991

KÚNZ, Nemocnice České Budějovice, Dětská klinika ILF

1988

1. atestace z oboru pediatrie

1989 - 1991

výuka předmětu pediatrie na střední
zdravotnické škole v Českých Budějovicích

1989 - 1991

vedoucí lékař stanice Dětské kliniky ILF České Budějovice

1. 7. 1991 - 31. 12. 1992

OÚNZ Tábor - obvodní dětský lékař ve Veselí nad Lužnicí

1993 - 2015

OSVČ - PLDD, privátní pracoviště - Veselí nad Lužnicí

1997 - 2014

pracoviště školitele OSPDL ČLS JEP - akreditované pracoviště (vyškoleno 10 pediatrů); regionální zástupce OSPDL ČLS JEP pro Jihočeský kraj (do 4/2014)

2000 - 2012

člen výboru OSPDL ČLS JEP

2002 - 2012

místopředseda výboru OSPDL ČLS JEP

2003 - dosud

člen mezioborové lékové komise, subkomise pro ATB ČLS JEP

2005 - 2015

místopředseda akreditační komise pro obor PLDD

2010 - dosud

člen CKS NAP (Centrální koordinační skupina národního antibiotického plánu); poradní sbor Ministerstva zdravotnictví ČR

2015 - 2016

prodej praxe PLDD, od 2/2015 zaměstnanec v původní, bývalé praxi

2016 - dosud

MediClinic, a. s. - ordinace PLDD České Budějovice

 

Publikace, přednášky, kurzy, audity

Jako regionální zástupce pro Jihočeský kraj pravidelně organizoval semináře na regionální úrovni, 2× za rok krajský celodenní sobotní seminář v Hluboké nad Vltavou.

1998 - 2000

spoluorganizátor a autor 1 přednášky šesti víkendových kurzů Asthma bronchiale v ordinaciPLDD, garanti ČIPA a OSPDL ČLS JEP

1999

hlavní koordinátor Auditu preskripce ATB u
školitelů (13 školitelů, 9. 12. 1999)

2001

spoluautor a účastník Multicentrického
auditu preskripce ATB u PLDD (130
PLDD)

2002

aktivní účast - 1 přednáška v rámci bloku
(páteřní téma) Používání ATB v praxi
PLDD (proběhlo v 10 regionech ČR)

2003 - dosud

přednáška v kurzu CRP POCT (organizováno Katedrou biochemie IPVZ v Praze; cca 8×)

 

Na téma CRP v praxi PLDD publikace ve Voxu, Pediatrii pro praxi, Forum medicinae.

2003

spoluautor Doporučeného postupu pro ATB léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči; spoluautor Doporučeného postupu pro ATB léčbu infekce močových cest v primární péči

2009

kurz Racionální ATB terapie v ordinaci PLDD - IPVZ v Praze - povinný předatestační kurz; před atestací PLDD - vedoucí kurzu + přednášející (dosud - probíhá 2× za rok - celodenní kurz)

2009 - dosud

člen atestační komise pro obor PLDD (atestace 2× rok)

2014 - dosud

IPVZ Praha - kurz POCT v ordinaci PL/PLDD - 1 přednáška z bloku (2× za rok)

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Všeobecné praktické lékařství HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň