• 2 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: MUDr. Bc. Tereza Gueye Garant: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Datum publikace: 03. 10. 2018

Kurz získal souhlasné stanovisko k zařazení do systému celoživotního vzdělávání garancí UNIFY ČR.

Autor kurzu: MUDr. Bc. Tereza Gueye

MUDr. Bc. Tereza Gueye vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství a dále Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor Arteterapie. Dále absolvovala výcvik v Taneční a pohybové terapii. Má atestaci I. stupně z oboru vnitřní lékařství a atestaci v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace. Od roku 1994 působí na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN jako rehabilitační lékařka a asistentka pro výuku mediků, fyzioterapeutů a ergoterapeutů.  Od roku 2015 působí jako vedoucí oddělení Lůžek včasné rehabilitace iktového centra VFN.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň