Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody

Autor: doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. David Ambrož Garant: doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. Akreditace: ČLK: 104556 ( 2 kredity ) Datum publikace: 13. 11. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 15. 12. 2021

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění pohybového ústrojí Biologická léčba revmatoidní artritidy
Onemocnění pohybového ústrojí Systémová juvenilní idiopatická artritida - časná a cílená léčba
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám