Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody

Autor: MUDr. David Ambrož, doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. Garant: doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. Akreditace:  ČLK: 58391 (4 kredity) Datum publikace: 13. 11. 2018 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 10. 2019

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Absolvoval jsem FVL UK v Praze. Od roku 1982 pracuji v Revmatologickém ústavu a od roku 1992 působím jako vedoucí ambulantního úseku. V roce 1993 jsem se stal odborným asistentem a v roce 2001 docentem na Revmatologické klinice 1. LF UK v Praze. Mými zálibami jsou cyklistika, vysokohorská turistika, lyžování a squash.

Mohlo by vás zajímat:

Všeobecné praktické lékařství Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Onemocnění pohybového ústrojí Systémová juvenilní idiopatická artritida - časná a cílená léčba
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň