Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody

Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody

Datum publikace 13. 11. 2018 Revidováno 28. 11. 2023
Akreditace ČLK: 114181 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Věnujte pozornost tématu obrovskobuněčné arteriitidy. Jde o relativně vzácné, ale závažné a pravděpodobně geneticky podmíněné onemocnění. Pro genetickou predispozici svědčí familiární výskyt onemocnění, výskyt je typický u osob středního a vyššího věku. Častou komorbiditou je revmatická polymyalgie. V rámci klasifikace vaskulitid se řadí mezi arteriitidy postihující velké tepny. K zabránění nevratného poškození je klíčová včasná diagnóza – riziko uzávěru tepen sítnice vede k nevratné ztrátě zraku. Pozor na fakt, že příznaky jsou často nespecifické (např. zvýšená teplota, bolesti hlavy, úbytek hmotnosti), podobné příznakům při zhoubných nádorech. Seznamte se proto v rámci třech přednášek nejen s klinickými projevy, patogenezí, diferenciální diagnostikou, ale také s manifestací onemocnění či postupem vyšetření. Co víme o aktuálních diagnostických a terapeutických možnostech? Jak vypadá léčba v akutní fázi onemocnění a kdy aplikovat konvenční syntetické chorobu modifikující léky? Co říká doporučení EULAR? Jaké jsou výsledky recentních klinických studií? Studijní materiál přináší nejen případ z klinické praxe - kazuistiku 49leté ženy, ale i přehledně zpracovanou prezentaci o konkrétních zobrazovacích metodách využitelných u obrovskobuněčné arteritidy. Autorem a garantem kurzu je doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. Autory kurzu jsou prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. a MUDr. David Ambrož.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám