Lupénka a komorbidity

Lupénka a komorbidity

Datum publikace 27. 11. 2018 Revidováno 14. 11. 2020

Co se v kurzu naučíte

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje 2-4 % populace. Jde o multifaktoriální, geneticky predisponované onemocnění. Lupénka je spojena s celou řadou komorbidit. Pacienti s psoriázou mají například vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Spouštěcím faktorem lupénky může být infekce, stres, fyzikální faktory nebo některé léky. Psoriáza není jen kožní choroba, ale mohou se objevit také další onemocnění – komorbidity. Pacient s psoriázou může mít zároveň uveitidu, hypertenzi, psoriatickou artritidu, depresi, diabetes, obezitu, CHOPN, IBD nebo metabolický syndrom. Komorbidity komplikují léčbu a mají negativní vliv na kvalitu života pacientů. Alarmující je, že komorbidity se objevují také u dětských pacientů. Tento fakt by měli zohlednit zejména pediatři. Komorbidity lze diagnostikovat také prostřednictvím zobrazovacích metod, např. PET/CT. U pacientů s psoriázou existuje vyšší riziko infarktu myokardu. Včasná diagnostika a zahájení léčby přidružených onemocnění je základem efektivní léčby. Nutná je spolupráce praktického lékaře, internisty, diabetologa, kardiologa a revmatologa. Systémová, ale hlavně biologická léčba nejen zlepšuje kožní nález, ale také tlumí systémový zánět. Praktické informace o vlivu komorbidit na pacienta s psoriázou a moderní možnosti terapie s ohledem na přidružená onemocnění naleznete v EUNI kurzu na téma „Lupénka a komorbidity.“ Autorem tohoto e-learningového kurzu je doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám