Autor: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105733 ( 4 kredity ) Datum publikace: 07. 01. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 05. 03. 2022

Biologická léčba astmatu

Seznamte se s novou oblastí léčby astmatu, kterou je biologická léčba. Ta totiž představuje zcela zásadní mezník v terapii astmatu. Cílená neboli biologická léčba nastupuje s počátkem nového tisíciletí a je určena pro těžší formy nemoci. Látky užívané pro cílenou nebo biologickou léčbu dělíme na dvě skupiny. Jedná se o velké molekuly, kam patří monoklonální protilátky a fúzní proteiny, nebo nízkomolekulární látky, kdy jde většinou o peptidy. Při léčbě astmatu jsou používány velké molekuly. Vyrábějí se z imunitních buněk myší a jsou humanizovány. Z monoklonálních protilátek jsou odstraněny myší struktury a jsou napojeny lidské struktury. Jde tedy o kombinovanou molekulu. Biologické léky nepůsobí u všech pacientů stejně, důvodem je heterogenita zánětu. Důležité je rozlišovat jednotlivé typy astmatu. Popis jednotlivých fenotypů naleznete v Doporučeném postupu diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu.1 Patogeneze astmatického zánětu může být totiž různorodá. Jaké aktuální možnosti v léčbě astmatu nabízí biologická léčba? U jakých pacientů je indikovaná? Jakou roli hraje vyšetření alergie? Odpovědi na tyto otázky a mnoho užitečných informací pro vaši praxi přináší EUNI elektronická univerzita v e-learningovém kurzu s názvem Biologická léčba astmatu. Autorem kurzu je doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Literatura:
1. Teřl M, et al. DP diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu (Společný DP ČPFS a ČSAKI), 2015.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Těžké refrakterní astma a biologická léčba
Onemocnění respiračního systému Inhalační systémy pro podávání antiastmatik
Onemocnění respiračního systému Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám