Tromboembolické příhody u karcinomu plic

Autor: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Garant: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Akreditace:  ČLK: 100866 (2 kredity) Datum publikace: 08. 01. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 18. 12. 2020

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Imunoterapie u triple negativního karcinomu prsu
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň