• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Datum publikace: 28. 01. 2019

Autor kurzu: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., se narodil 2. června 1956 v Sokolově.
Po absolvování Střední zemědělské technické školy v Chebu začal studovat Vysokou školu veterinární v Brně, odkud po 2. ročníku přestoupil na Lékařskou fakultu UK v Plzni, promován byl v r. 1982.
Pracovat začal jako sekundární lékař lůžkového plicního oddělení nemocnice v Chebu, od r. 1990 – po složení atestací z vnitřního lékařství (1985) a pneumologie (1989) – jako zástupce primáře. V r. 1992 působil několik měsíců na Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgane v německém Bad Reichenhall a na Lungenabteilung, Landeskranenanstalt v rakouském Salcburku.
V r. 1994 složil atestaci z alergologie a imunologie a nastoupil na Pneumologickou kliniku FN a LF UK v Plzni, kde pracuje (vedle ordinace alergologie a imunologie v Mariánských Lázních) dosud.
V roce 2000 ukončil doktorandské studium, habilitoval v r. 2006.
Svoji výukovou činnost zaměřuje na celou problematiku plicního lékařství, hlavním tématem jeho profesního zájmu je průduškové astma.
V r. 1999 složil ve francouzském městě Montpellier atestaci Evropské Respirační společnosti pro těžké astma, na pneumologické klinice v Plzni vede ordinaci pro těžké astma. V r. 2012 redigoval poslední českou verzi Globální strategie péče o astma a jeho prevenci v ČR, v r. 2015 vedl autorský tým ČSAKI a ČPFS při tvorbě národního Doporučeného postupu diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu. Je dlouholetým členem výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti, lektorem a členem kolegia ředitele České iniciativy pro astma a členem redakčních rad Studia pneumologica et phtiseologica a Kazuistiky v alergologogii, pneumologii a ORL.
Vedle řady odborných článků a učebních textů je autorem knihy kazuistických příběhů Astma-kapitoly pod čarou (2002). Spolu s doc. O. Rybníčkem je spoluautorem knihy Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech (2006, 2008), s O. Růžičkovou-Kirchnerovou knihy Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství (2013). Obě tyto knihy obdržely cenu výboru ČPFS za nejlepší monografii roku, prvá z nich i cenu Dr. Josefa Lišky ČSAKI.
Za své největší učitele lékařského umění považuje svého prvého primáře MUDr. K. Eichlera, alergoložku s francouzským espritem MUDr. M. Obdrlíkovou-Königsmarkovou, profesora M. Peška a především prof. Špičáka.
Má rád šachy a výtvarné umění a jejich přesahy do medicíny.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Onemocnění endokrinního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Onemocnění respiračního systému IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část
Onemocnění respiračního systému Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň