Autor: Mgr. Marie Langerová Garant: MUDr. Lukáš Horčička Souhlasné stanovisko UNIFY: UNIFY: 19/075 ( 5 kreditních bodů ) Datum publikace: 19. 02. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 28. 05. 2021

Fyzioterapie v urogynekologii

Pánevní dno je součástí stabilizačního systému pro trup a páteř. Kromě jeho hlavní funkce svěračové, má dnes pánevní dno i funkci posturální a podpůrnou a to díky bipedální lokomoci. Bipedální lokomoce byla příčinou změny tvaru pánve a funkce pánevního dna. A možná proto, že posturální a podpůrná funkce jsou relativně fylogeneticky mladé, jsou náchylné k různým poruchám, které se mohou u pacientů projevit jako inkontinence moči, inkontinence stolice, prolaps orgánů malé pánve, poruchy menstruačního cyklu, problémy s otěhotněním či bolest při pohlavním styku. Svou roli tu jistě hrají i pooperační stavy a komplikace s operačními výkony spojené. Pánevní dno může být také oslabené po porodu. Mezi základní terapeutické metody patří posilování pánevního dna. V současné době je kladen velký důraz na multioborovou spolupráci napříč mnoha medicínskými obory. Výjimkou není ani obor urogynekologie, který se zasazuje o zlepšení péče o nemocné trpící inkontinencí moči. Nedobrovolný únik moči je velmi nepříjemný a hlavně intimní problém. Mezi důvody nevyhledání lékařské pomoci patří kromě studu např. názor, že jde o běžný jev v procesu stárnutí nebo normální ženské záležitosti, nedostatek informací o možnostech léčení. Fyzioterapie hrála v léčbě inkontinence vždy spíše okrajovou roli a tradičně byla indikována pouze v léčbě stresové inkontinence. Dnes však doba pokročila. Fyzioterapií můžeme nejvíce ovlivnit kromě svalového aparátu i vazivový aparát u žen, ale i u mužů. Terapie svalů pánevního dna či inkontinence probíhá po důkladném vstupním kineziologickém vyšetření, při kterém zjišťuji funkční stav pánevního dna. Co je příčinou různorodých poruch funkce pánevního dna a jak lze tyto poruchy řešit, názorně ukazuje kurz s názvem „Fyzioterapie v urogynekologii jehož autorkou je Mgr. Marie Langerová.

 

Akreditovaný test pro lékaře: 4 kredity

Akreditovaný test pro fyzioterapeuty: 5 kreditů

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat:

Gynekologická onemocnění a porodnictví Lokálně aplikované estrogeny u žen
Gynekologická onemocnění a porodnictví Život ohrožující krvácení v porodnictví
Gynekologická onemocnění a porodnictví Leiomyom močového měchýře jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření gravidní pacientky
Gynekologická onemocnění a porodnictví Estrogendeficitní syndrom, klimakterium a HRT
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám