Kazuistika pacientky s DM 2. typu a s renální insuficiencí

Autor: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Garant: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Datum publikace: 19. 02. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 16. 08. 2019

Kazuistika pacientky s DM 2. typu a s renální insuficiencí

Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. V České republice v současné době žije více než 800 000 diabetiků a výskyt DM se stále zvyšuje. Diabetes mellitus zahrnuje heterogenní skupinu chronických metabolických onemocnění, jejichž základním projevem je hyperglykémie – zvýšená koncentrace glukosy v krvi. Hyperglykémie vzniká v důsledku nedostatku inzulinu, kdy je narušen transport glukosy z krve do buňky buněčnou membránou. Koncentrace glukózy se tak v krvi zvyšuje, a naopak dochází k nedostatku glukózy intracelulárně. Rozlišují se 2 typy DM. Diabetes mellitus 1. typu, při němž tělo neprodukuje žádný inzulin a Diabetes mellitus 2. typu, kdy je obvykle inzulin tělem produkován, ale z nejrůznějších důvodů nedochází k jeho správnému využití. Diabetes mellitus 1. typu začíná náhle a nejčastěji postihuje děti a dospívající, naopak Diabetes mellitus 2. typu postihuje převážně osoby středního a vyššího věku a začátek je často nenápadný, někdy se zjistí až při rozvoji diabetických komplikacích, jako je např. renální insuficience, poruchách zraku nebo vředy na nohou. Studie AWARD‑2 porovnávala efekt agonisty receptoru pro GLP-1, dulaglutidu s inzulinem glargin u pacientů na léčbě kombinací metformin a derivát sulfonylurey.1 Prokázalo se, že podávání dulaglutidu je bezpečné i u pacientů s mírnou až střední renální insuficiencí.1 Kazuistika pacientky s DM 2. typu trpící renální insuficiencí, u které nebylo dosahováno cílových hodnot glykovaného hemoglobinu, přestože byla nasazena trojkombinační antidiabetická perorální léčba, je námětem kurzu s názvem „Kazuistika pacientky s DM 2. typu a s renální insuficiencí“. U pacientky byla zahájena terapie metforminem, časem byla ale nutná intenzifikace léčby. Autor kurzu MUDr. Milan Flekač, Ph.D. zde podrobně shrnuje, jak postupovat v léčbě podrobně postižených pacientů s diabetes mellitus.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Giorgino F, Benroubi M, Sun JH et al. Efficacy and Safety of Once Weekly Dulaglutide Versus Insulin Glargine in Patients With Type 2 Diabetes on Metformin and Glimepiride (AWARD 2). Diabetes Care. 2015;38(12):2241–2249.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění endokrinního systému Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu
Onemocnění endokrinního systému Tyreoidální uzly a struma
Onemocnění respiračního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Onemocnění endokrinního systému Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň