Těžké refrakterní astma a biologická léčba

Těžké refrakterní astma a biologická léčba

Autor kurzu prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 26. 02. 2019

Co se v kurzu naučíte

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, pro které je typická bronchiální hyperreaktivita a variabilní bronchiální obstrukce. Základním kamenem léčby je dle platných doporučených postupů kombinace protizánětlivé a bronchodilatační úlevové terapie. Výhodná je kombinace protizánětlivé a bronchodilatační léčby v jednom inhalátoru, která má synergický farmakologický účinek. Inhalační kortikosteroidy zvyšují expresi beta-2 (β2) receptorů v dýchacích cestách a zlepšují tak bronchodilatační účinek dlouhodobě působících inhalačních β2 mimetik. Pokud běžná léčba pomocí výše uvedených principů nedosáhne kontroly příznaků – důvodem může být těžké refrakterní astma, kde je intenzita zánětu příčinou špatné reakce na běžnou léčbu, je na místě zvážit podávání protizánětlivé biologické léčby. Názorným příkladem, jak obtížné může být najít vhodnou léčbu pro pacienty s těžkým refrakterním astmatem dokládá kazuistika pacienta s diagnózou těžkého refrakterního astmatu s eozinofilním zánětem v periferní krvi a nosní polypózou. U pacienta byla dlouhodobě aplikována kortikoterapie, která však nevedla ke kontrole astmatu. Pacient měl časté exacerbace. Z kortikoterapie byl převeden na biologickou léčbu a postupně vyzkoušel tři různé biologické léky proti astmatu – reslizumab v rámci klinické studie, omalizumab a mepolizumab. jeden byl však v jeho případě účinný a vedl k výraznému zlepšení onemocnění. Podrobné informace o tomto případu, managementu léčby těžkého refrakterního astmatu a současných možnostech léčby asthma bronchiale shrnuje kurz s názvem „Těžké refrakterní astma a biologická léčba“, jehož autorem je MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám