Bolest na hrudníku pohledem kardiologa a pneumologa

Bolest na hrudníku pohledem kardiologa a pneumologa

Datum publikace 20. 02. 2019 Revidováno 17. 02. 2021

Co se v kurzu naučíte

Diferenciální diagnostika bolestí na hrudníku je velmi obsáhlá problematika a kardiální etiologie je klinicky nejzávažnější. Kurz přináší zásadní informace o primární diagnostice zaměřené na klinicky závažné stavy s cílem správné a časné volby odpovídajících postupů či zahájení cílené terapie bez časového prodlení. Mějte přehled o jednotlivých krocích, kterými jsou precizní anamnéza, klinické vyšetření, EKG, laboratorní odběry, ECHO a mnoho dalších. Jaký by měl být postup diferenciální diagnostiky při bolesti na hrudníku? Jak vypadá vyšetřovací algoritmus z pohledu kardiologa i pneumologa? Seznamte se se stupni závažnosti při jednotlivých příčinách bolesti na hrudi, jako jsou plicní embolie, záněty plic a pohrudnice, nádory a další. Kdy a proč využít ultrazvuk a další zobrazovací metody? Studijní materiál obsahuje cenné příklady z klinické praxe a bohatý obrazový materiál. Autory kurzu jsou MUDr. Ondřej Kudela, MUDr. Martin Sluka. Garantem kurzu je doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám