Roztroušená skleróza a těhotenství

Autor: MUDr. Pavla Hanulíková, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Eva Meluzínová Garant: MUDr. Eva Meluzínová Akreditace:  ČLK: 59681 (4 kredity) Datum publikace: 14. 03. 2019

Roztroušená skleróza a těhotenství

V České republice trpí roztroušenou sklerózou (RS) 15-17 tisíc pacientů, z nichž přibližně 10-11 tisíc jsou ženy a 60 % z nich v mladém věku uvažující o těhotenství. The Pregnancy in Multiple Sclerosis (PRIMS study) byla první velká prospektivní studie sledující přirozený průběh choroby během těhotenství.1 V současné době již není roztroušená skleróza kontraindikací gravidity. Je známo, že roztroušená skleróza neovlivňuje fertilitu, nezvyšuje počet spontánních potratů nebo kongenitálních malformací, ale na graviditu je třeba se dopředu připravit a plánovat ji. V těhotenství musí tělo matky tolerovat „napůl cizí genetický materiál“ – plod a tělo tak samo harmonizuje hladinu hormonů – navozuje imunotoleranci. Tato imunotolerance postupně narůstá a trvá až do porodu.  Nejrizikovějším obdobím je tak první trimestr, ve druhém a třetím trimestru těhotenství dochází k poklesu aktivity choroby u více než 70 % pacientek s RS. Co stojí za touto imunotolerancí? Preimplantační faktor (PIF), choriogonadotropin a estriol. Jak plánovat graviditu a laktaci u pacientek s roztroušenou sklerózou? Je možné užívat interferony beta, gratiramer-acetát, teriflunomid, dimethylfuramát, fingolimod, cladribin, azathioprin, nebo monoklonální protilátky, např. natalizumab během těhotenství a laktace? U těchto žen je potřeba graviditu plánovat, sledovat hormony štítné žlázy, dále sledovat hladinu vápníku a vitaminu D a po porodu při laktaci zkontrolovat magnetickou rezonancí. Jaký vliv má porod a laktace na průběh roztroušené sklerózy a jak postupovat v případě relapsu RS během gravidit? Jak léčit komplikovanou pacientku s kmenovou atakou? To jsou témata, která jsou obsahem EUNI kurzu s názvem „Roztroušená skleróza a těhotenství“ na jehož přípravě se podíleli MUDr. Pavla Hanulíková, MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. a MUDr. Eva Meluzínová.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Confavreux C, Hutchinson M, Hours MM, Cortinovis-Tourniaire P, Moreau T. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. N Engl J Med 339: 285–291, 1998.

Autor kurzu: MUDr. Eva Meluzínová

Vedoucí Centra pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol, Praha

Autor kurzu: MUDr. Pavla Hanulíková

Gynekolog-porodník, evropská atestace z oboru gynekologie-porodnictví, nástavbová atestace z perinatologie a fetomaternální medicíny, kompletní ultrazvuková certifikace FMF (Fetal Medicine Foundation – Londýn), mezinárodní certifikace ERC - Newborn life support (NLS). Člen týmu Centra fetální medicíny ÚPMD, lékař porodního sálu ÚPMD, specializovaná ambulance pro těhotné pacientky s autoimunitním onemocněním (včetně pacientek s RS). Postgraduální studium s tématem "Těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou".

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

RS centrum
Neurologická klinika FN Ostrava

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Gynekologicko-porodnická problematika u pacientek s RS a trendy v IVF a hormonální antikoncepci
Onemocnění centrální nervové soustavy Svalová relaxancia a jejich antidota
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň