• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: MUDr. Jolana Marková, FEAN Garant: MUDr. Jolana Marková, FEAN Datum publikace: 22. 02. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 08. 2019

Migréna je třetím nejčastějším onemocněním na světě a je jedním z předních neurologických onemocnění, jež způsobují disabilitu pacienta. Asi u 30 % pacientů se vyskytuje aura. Léčbu migrény lze rozdělit na akutní a profylaktickou. Cílem akutní léčby je co nejrychlejší potlačení bolesti hlavy a dalších doprovodných příznaků, zejména nauzey a zvracení, u již probíhající ataky migrény. Při výběru vhodného léku se řídíme hlavně intenzitou záchvatů, např. jednoduchá analgetika nebo antirevmatika jsou vhodná u slabých nebo středně silných záchvatů, triptany, ev. námelové alkaloidy u středně silných a silných záchvatů. Obecně platí, že čím dříve je lék podán, tím lépe se projeví jeho účinek. Velkou pozornost farmaceutického průmyslu upoutává calcitonin gene-related peptide (CGRP) a jeho receptor. Jde o klíčový neuropeptid v patofyziologii migrény. Nejslibnějším novým přístupem v profylaktické léčbě migrény jsou monoklonální protilátky proti CGRP nebo jeho receptoru, jako je erenumab, fremanezumab, galkanezumab a eptinezumab. Účinek monoklonální protilátky proti CGRP fremanezumabu v profylaktické léčbě chronické a epizodické migrény popsala dvojitě zaslepená studie fáze III HALO.1 Asi 40 procent aktivně léčených nemocných zaznamenalo redukci výskytu tohoto parametru alespoň o 50 procent ve srovnání s 18 procenty v placebové větvi. U nemocných léčených monoklonální protilátkou byla také zaznamenána vyšší produktivita v zaměstnání a celková aktivita.1 Rovněž FOCUS, doposud největší studie u pacientů, kteří neodpovídali na několik linií preventivní léčby migrény, účinnost a bezpečnost léčby fremanezumabem potvrdila.2 Nejčastější projevy migrény, pravidla pro úspěšnou diagnostiku a efektivní léčbu nejen u běžných pacientů, ale i u dětí a těhotných žen shrnuje primářka MUDr. Jolana Marková, FEAN ve dvou videopřednáškách, které jsou součástí kurzu s názvem „Migréna a její léčba“.

MUDr. Jolana Marková, FEAN

MUDr. Jolana Marková, FEAN, pracuje jako primářka na neurologii v Thomayerově nemocnice od roku 2005. Dřívější Neurologická klinika IPVZ a FTN a později neurologické oddělení TN nese nyní název Neurologická klinika 3. LF UK a TN.
MUDr. Jolana Marková se dlouhodobě věnuje problematice bolestí hlavy, vede Regionální centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje.
Je členkou České neurologické společnosti, členkou výboru Neurofarmakologické sekce ČNS, osm let (2005–2013) pracovala jako předsedkyně CHS (Czech Headache Society), nyní působí ve funkci vědeckého sekretáře CHS. Má praktické zkušenosti v oblasti přípravy, monitoringu a vedení klinických studií.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Onemocnění centrální nervové soustavy Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň